• חיפוי מולה וויט מאט בשילוב בלו סטון מבריק

  • חיפויי באבן מולה וויט עם בלו סטון פליימד (גמור שרוף בלהבה)

  • מולה וויט עם שיי גריי בהדבקה רטובה

  • מולה וויט בראש העין

  • בלו סטון מבריק עם מולה וויט מותז חול

  • בלו סטון פליימד (גימור בלהבה) בשילוב מולה וויט במידות חפשיות

  • מולה ווייט עם בלו סטון בהרצליה

  • חיפוי מולה וויט מאט בשילוב גרנית בגימור מותז חול

  • מולה וויט בשילוב שיי גריי בשיטת ברנוביץ